Kategoriat
graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelija – Luova ammatti, joka vie visuaalisen viestinnän uudelle tasolle

Graafinen suunnittelu on ala, joka yhdistää luovuuden, visuaalisen silmän ja tekniset taidot. Graafiset suunnittelijat ovat vastuussa luomaan visuaalisia ratkaisuja erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin. Jos sinua kiinnostaa maailma värien, typografian ja visuaalisen viestinnän takana, saattaa graafinen suunnittelu olla sinun alasi. 

Älä epäröi ottaa ensimmäisiä askelia. Anna luovuutesi kukoistaa ja kehitä taitojasi, ja saatat löytää itsesi lumoutuneena graafisen suunnittelun parista. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, miten voit tulla graafiseksi suunnittelijaksi, mitä työ pitää sisällään, kuinka ammattiin kouluttaudutaan ja millaiset työllisyysnäkymät sekä palkkataso alalla ovat.

Mitä on graafinen suunnittelu?

Graafinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän ala, joka keskittyy luomaan visuaalisia ratkaisuja erilaisiin viestinnällisiin tarpeisiin. Se yhdistää taiteen, suunnittelun ja viestinnän elementtejä luodakseen houkuttelevia ja informatiivisia visuaalisia viestejä.

Graafinen suunnittelu käyttää erilaisia visuaalisia elementtejä, kuten typografiaa, kuvia, värejä, muotoja ja tekstuuria, luodakseen selkeitä ja houkuttelevia viestejä. Se voi kattaa monenlaisia ​​tehtäviä, kuten printtimateriaalit, verkkosivut, mainokset, logot, pakkaussuunnittelun, käyttöliittymät ja peligrafiikat.

Esimerkiksi netin pelisivustoilla graafiset suunnittelijat vastaavat mieleenpainuvan pelikokemuksen toteuttamisesta ja herättävät hahmot eloon. 

Suunnitteluprosessi graafisessa suunnittelussa alkaa ymmärtämällä asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja kohdeyleisön. Suunnittelija tekee taustatutkimusta, kerää inspiraatiota ja kehittää visuaalisia ideoita. Hän käyttää erilaisia suunnittelutyökaluja ja ohjelmistoja, kuten Adobe Photoshop, Illustrator ja InDesign, luodakseen suunnitelman ja toteuttaakseen sen.

Työn tavoitteena on välittää haluttu viesti tehokkaasti ja houkuttelevasti. Visuaaliset elementit valitaan huolellisesti tuomaan esiin haluttu tunnelma, viesti tai brändi-identiteetti. Graafiset suunnittelijat yhdistävät taiteellisen näkemyksen, tekniset taidot ja viestinnällisen ymmärryksen tuottaakseen tuloksia, jotka vetoavat katsojiin ja saavuttavat tavoitteensa.

Graafinen suunnittelu on näin äärimmäisen tärkeä osa markkinointia, brändin rakentamista ja visuaalista viestintää. Se auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan, välittämään tietoa ja luomaan vahvan visuaalisen vaikutelman. Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein mainostoimistoissa, suunnittelutoimistoissa, markkinointiosastoilla tai itsenäisinä ammatinharjoittajina tarjoten luovia ja visuaalisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Kuinka graafiseksi suunnittelijaksi kouluttaudutaan?

Suomessa on useita tapoja kouluttautua graafiseksi suunnittelijaksi. Yksi vaihtoehto on suorittaa alan ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto graafisessa suunnittelussa tai visuaalisessa viestinnässä. Useat ammattikorkeakoulut ja yliopistot tarjoavat tähän liittyviä koulutusohjelmia, joissa opiskelijat pääsevät syventymään graafisen suunnittelun perusteisiin ja kehittämään luovia ja teknisiä taitojaan.

Toinen vaihtoehto on opiskella graafista suunnittelua alan ammatillisissa oppilaitoksissa tai kansanopistoissa. Nämä lyhytkurssit ja koulutukset voivat tarjota käytännönläheistä oppimista ja taitojen kehittämistä tietyillä osa-alueilla graafisessa suunnittelussa, kuten kuvankäsittelyssä tai typografiassa.

Opinnoissa painotetaan luovaa ongelmanratkaisua, visuaalista suunnittelua, teknisiä taitoja ja projektinhallintaa. Lisäksi on olemassa erilaisia ​​verkkopohjaisia kursseja ja itsenäistä opiskelumateriaalia, joiden avulla voi oppia graafisen suunnittelun perusteita ja edistyneempiä taitoja omassa tahdissa.

Myös harjoittelu ja työkokemus ovat tärkeitä osia graafiseksi suunnittelijaksi kouluttautumisessa. Harjoittelujaksojen ja projektien avulla opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa ja rakentaa portfoliotaan.

Paljonko graafinen suunnittelija saa palkkaa?

Graafisen suunnittelijan palkka Suomessa vaihtelee monien tekijöiden, kuten kokemuksen, osaamisen, työnantajan ja sijainnin perusteella. Palkkataso voi myös vaihdella eri kaupunkien, alueiden, työmarkkinoiden ja alan yleisen kilpailutilanteen mukaan. Siksi on aina hyvä tarkistaa ajantasainen tieto palkoista alan ammattijärjestöjen tai palkkatutkimusten kautta.

Yleisesti ottaen graafisen suunnittelijan palkka alkaa noin 2 000–2 500 eurosta kuukaudessa vastavalmistuneella, ja kokeneilla suunnittelijoilla palkka voi nousta 3 000–5 000 euroon kuukaudessa. Freelance-graafiset suunnittelijat määrittävät palkkansa yleensä projektikohtaisesti.

Suomessa on useita erinomaisesti menestyneitä graafisia suunnittelijoita, jotka ovat saavuttaneet merkittävää tunnustusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näihin kuuluisiin suomalaisiin graafisiin suunnittelijoihin lukeutuvat esimerkiksi Erik Bruun, Kari Piippo, Osmo Kaarna ja Pekka Loiri. 

Onko graafiselle suunnittelijalle töitä?

Graafisille suunnittelijoille on Suomessa kysyntää, ja alalla on työllistymismahdollisuuksia erilaisissa organisaatioissa. Graafiset suunnittelijat voivat tehdä töitä mainostoimistoissa, markkinointi- ja viestintäyrityksissä, mediataloissa, yritysten sisäisissä viestintätiimeissä sekä julkisella sektorilla. Lisäksi monet graafiset suunnittelijat toimivat itsenäisinä yrittäjinä ja tarjoavat palveluitaan asiakkaille.

Työllisyystilanne vaihtelee alueittain ja alan kilpailutilanteesta riippuen. Graafisen suunnittelun alalla on paljon kilpailua, mutta samalla myös mahdollisuuksia erottua ja menestyä. Lisäksi suomalaisilla graafisilla suunnittelijoilla on mahdollisuus työskennellä ulkomailla. Esimerkkinä pelialan klusteri Maltalla. Meillä on arvostettu koulutus ja ammattitaito, mikä avaa ovia kansainväliseen työskentelyyn.

Ulkomailla työskentely tarjoaa uusia haasteita, laajentaa ammatillista verkostoa sekä antaa mahdollisuuden oppia erilaisia työtapoja ja kulttuureja. Se kuitenkin vaatii hyvää kielitaitoa ja kykyä sopeutua erilaisiin työympäristöihin.

Kategoriat
graafinen suunnittelu

Peligrafiikka

Aikanaan pelinkehittäjät tekivät myös grafiikat itse, osittain johtuen pelilaitteiden teknisistä rajoitteista. Tekniikka on mennyt eteenpäin ja peliteollisuuden yritykset ovat kasvaneet. Tuotannossa on yhä enemmän erikoistumista.

Nykyisin, ainakin suuremman budjetin pelitaloissa taiteellinen suunnittelu ja varsinainen pelinkehitys eli konseptin tekninen toteuttaminen ovat eri henkilöiden vastuulla. (Vaikka tiiivistä tiimityötä toki tarvitaan.)

Keskimäärin pienemmässä start-up pelitalossa yksittäisen henkilön rooli on monipuolisempi, onhan pelejä tehty jopa yksin alusta loppuun. Usein pienetkin yritykset kuitenkin ulkoistavat osan toiminnoista, riippuen siitä mitä taitoja talon sisältä löytyy.

Aina siis peligrafiikoiden tekeminen ei tarkoita suoraa työsuhdetta pelifirmaan, vaan työtä voidaan tilata myös itsenäisiltä kuvittajilta. Esimerkiksi Kuvittajat ry:n portfoliohakemistosta voi hakea taiteilijoita erityisesti pelit-käyttötarkoitukseen.

Pelien graafiseen suunnitteluun osallistuminen ei välttämättä vaadi erityisiä ohjelmointitaitoja. Kuvittaja saattaa tehdä konseptointia kuten pelin hahmojen suunnittelua hyvinkin perinteisillä tekniikoilla, vaikkapa vesiväreillä tai savimallien avulla.

peligrafiikka työvälineet

Joskus pelin kuvittajista käytetään myös termiä 2D-artisti, erotuksena 3D-kehittäjistä jotka toteuttavat hahmojen mallinnuksen, animaatiot ja efektit kuten valaistuksen digitaalisilla työkaluilla.

Pelien graafisen suunnittelun termistössä on paljon samaa elokuvien kanssa. Puhutaan esimerkiksi storyboardingista eli kuvakäsikirjoituksesta jossa hahmotetaan pelin eri kohtauksia visuaalisesti.

Ja kuten elokuvien puolella, graafista suunnittelua liittyy myös pelin oheismateriaaliin ja markkinointiin. Peleille tehdään logot, virtuaaliset julisteet, verkkosivustot ja mainontaa eri medioihin.

Ja jos menestystä tulee, rajaton määrä oheistuotteita. Tästä paras esimerkki on varmasti suomalainen Angry Birds, jonka lintuhahmot piirsi alunperin Tuomas Erikoinen. Kuvat elävät nyt myös fyysisessä maailmassa.

Pelialan kuvitustöihin ei välttämättä ole tiettyä, teknistä vaatimuslistaa. Käytetyt ohjelmistot vaihtelevat projektin mukaan. Tietynlainen pelillinen ajattelu ja ymmärrys alasta on kuitenkin hyödyksi.

Peligrafiikasta järjestetään myös koulutusta, ja se on yksi audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon osaamisaloista.

Rahapelit kasvavana osa-alueena

Yksi pelialan voimakkaimmin kasvavista osa-alueista ovat erilaiset rahapelit. Näissä myös pelituotannon tahti on kova: isot pelintuottajat tuovat markkinoille uusia virtuaalisia kolikkopelejä jopa viikoittain.

Pelit ovat perusmekaniikaltaan yleensä verrattain yksinkertaisia, sillä ne perustuvat satunnaislukugeneraattorin tuottamiin tuloksiin. Usein uudetkin pelit perustuvat jo aiemmin julkaistuun mekaniikkaan ja ainoastaan visuualinen ilme uudistuu.

Tämä luonnollisesti tarkoittaa runsaasti kysyntää peligrafiikoiden tekijöille. Yksittäisellä nettikasinolla saattaa olla jopa tuhansien pelien valikoima, ja jo pelin pienen kuvakkeen houkutteleva ulkonäkö voi ratkaista pelaajan valinnan.

Nyt jos kasinopelit ovat vähemmän tuttuja, moni kuvittaja saattaa miettiä lähinnä automaattien hedelmäpelejä tai videopokereita, ja kenties ihmetellä mitä ”taiteellista” näissä yleensäkään on.

Rahapelit ovat kuitenkin menneet eteenpäin ja sinne on tullut yhä enemmän vaikutteita niin videopeleistä ja 3D-elokuvista. Tunnettuja alaa visuaalisesti eteenpäin vieneitä yrityksiä ovat muun muassa ruotsalaistaustaiset NetEnt ja Yggdrasil.

Molempien näiden pelifirmojen työtä voi nyt ihailla myös Veikkauksen nettikasinolla. (Ja toki pitkään ne ovat löytyneet monien muiden suomenkielisten nettikasinoiden valikoimasta.)

Yhtenä esimerkkinä siitä miten korkeatasoista nykyinen graafinen suunnittelu online-kolikkopeleissä on, voi pitää Yggdrasilin Vikings-pelisarjaa.

yggdrasil vikings peli
Kuva Yggdrasilin Vikings Go Wild-kolikkopelistä

Tähän sarjaan kuuluu kolme peliä: Vikings Go Wild ja jatko-osat Go Berzerk ja Go to Hell. Kauniisti piirretyt hahmot kasvavat tarinan myötä, ja ensimmäisen osan tyttö on viimeisimmässä jo kokenut sotaveteraani.

Pelin erikoisominaisuuksia höystävät näyttävät 3D-animaatiot, ja myös äänimaailmaan on panostettu. Kokonaisuus vie lopulta yksinkertaisen ”hedelmäpelin” aivan uudelle tasolle, ja on hyvä esimerkki siitä miten ulkonäkö vaikuttaa pelikokemukseen usein teknisiä seikkoja enemmän.

Kategoriat
graafinen suunnittelu

Vuoden kaunein kirja

Jo vuodesta 1947 Suomen kirjataiteen komitea ry. on palkinnut vuosittain kauneimpia kirjoja. Palkinto ei liity yksinomaan kirjan kuvitukseen, vaan etsii kokonaisuutta jossa kirjan ulkomuoto (taitto, typografia, valokuvat) tukee tekstiä parhaiten. Myös tekniset seikat kuten paperin ja väripainatuksen laatu kuuluvat arviointikriteereihin.

Vuoden kaunein kirja palkinnon lisäksi kilpailussa on useita palkittavia alakategorioita.

 • Kaunokirjallisuus
 • Tieto- ja oppikirjat
 • Taide- ja valokuvateokset
 • Lasten- ja nuortenkirjat
 • Sarjakuvakirjat
 • Erikoiskirjat pieninä sarjoina ilmestyville teoksille (uusi kategoria)

Näiden lisäksi palkitaan onnistuneimmat kannet.

Palkintoraatiin kuuluu edustajia alan merkittävimmistä järjestöistä. Mukana ovat muun muassa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ent. Taideteollinen), Grafia, Kansalliskirjasto sekä Suomen Kirjastoseura.

Vuoden 2018 palkitut

Vuoden kauneimmaksi kirjaksi 2018 valittiin Kimmo Oksasen ja valokuvaaja Heidi Piiroisen Ohikuljetut – Erään kerjäläisperheen tarina. Se kertoo romanikerjäläisistä kotimaassaan, tien päällä ja Suomessa. Kustantaja on WSOY ja graafisesta suunnitelusta vastasi Johannes Nieminen.

Kaunokirjallisuuden kategoriassa palkittiin Eveliina Niemisen Late Bloomers tarinakokoelma (kuvittaja Cassandre Montoriol, graafinen suunnittelija Helena Masalin.) Heidi Von Wrightin Mellanblad (graafinen suunnittelija Ulla Donner), Aki Ollikaisen Pastoraali sekä Tuija Välipakan Uutisia!, molempien graafinen suunnittelija Elina Warsta.

Lastenkirjojen voittajat olivat Mikka Eskosen sekä kirjoittama että kuvittama Syksyn salaisuus, Kaisa Happosen ja kuvittaja Anne Vaskon Mur ja mustikka, suunnittelijana Laura Lyytinen, Marjatta Levannon ja kuvittaja Julia Vuoren Pelottelun (ja pelon voittamisen) käsikirja, Marika Maijalan Ruusun matka (suunnittelija Jenni Erkintalo) sekä Minna! – Leena Virtanen ja Sanna Pelliccioni.

Sarjakuvakategorian voittaja oli Ville Rannan Kuningas menettää päänsä, jonka graafisesta suunnittelusta on vastannut Jussi Karjalainen.

Taidekirjoissa palkittiin peräti seitsemän teosta:

 • Domestica – Kristoffer Albrecht
 • OPEN – Johanna Bruun, Ida Enegren
 • Outi Pieski – Cûolmmadit, EMMA, graafinen suunnittelija Jussi Karjalainen
 • Marko Vuokola – sunnittelija Ilona Ilottu
 • Mame – valokuvaaja Natalia Kopkina, suunnittelu: Petri Kuokka
 • EGS, toimittanut Pirkko Tuukkanen, grafiinen suunnittelija Janne Hänninen
 • Hotel Jugoslavija – Sakari Viika, suunnittelu Jorma Hinkka

Tietokirjat on myös suuri osa-alue. Niiden joukosta vuoden kauneimpia olivat:

 • Dammen Brister, #metoo, (graafinen suunnittelija Linn Henrichson)
 • Shoshin – Minna Eväsoja (Sanna Reeta Meilahti)
 • 1918 – Kai Häggman, Teemu Keskisarja, Markku Kuisma (Martti Ruokonen)
 • Logo isommalla! Grafia 1933-2018 – Satu Jaatinen, Rinna Saramäki (Eeeva Sivula, Maria Paukkunen)
 • Kotikulmilla – Kuvia Vantaasta ennen ja nyt – Karoliina Junno-Huikari (Anne-Mari Ahonen)
 • Hugo Simberg – Pirut ja enkelit – Helena Ruuska. Graafinen suunnittelija Jussi Karjalainen
 • Villisienikeittokirja – Sami Tallberg. suunnittelija ja kuvittaja Sofia Pusa